visatrauli@gmail.com +91-7088006591

Zalando Wikipedia, wolna encyklopedia

Zapytania można kierować do Zalando, wówczas przekażemy je obsłudze serwisu Facebook. Uczestnicy należący do naszego klubu zakupów online Lounge by Zalando regularnie otrzymują nasz newsletter Lounge by Zalando zawierający informacje na temat aktualnych akcji promocyjnych. W celu przyjęcia i obsługi podań o pracę przedsiębiorstwa Grupy Zalando korzystają z centralnego trzy wspólne błędy handlowców nowicjusza systemu zarządzania kandydatami spółki Zalando SE. W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o dalsze informacje, których my lub nasi partnerzy potrzebujemy do przeprowadzenia promocji, konkursu lub ankiety. Jeśli spółka nie posiada w drugim podmiocie ponad 50% udziałów, ale posiada ich znaczną część, jest uznawana za znaczącego inwestora.

Jeżeli będzie to niezbędne w związku z konkursem w celu przekazania nagrody. W niektórych przypadkach lub w niektórych krajach przekazujemy partnerowi także adres e-mail użytkownika lub jego numer telefonu, jednak tylko wówczas, gdy jest to konieczne, aby umożliwić dostawę artykułu. Dane te łączymy z innymi danymi gromadzonymi w ramach analizy sposobu użytkowania, o ile użytkownik zgodzi się na śledzenie danych analitycznych w sekcji „Preferencje plików cookie” w witrynie internetowej Zalando. Jeśli użytkownik nie będzie chciał dłużej otrzymywać od nas wiadomości e-mail, może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link do rezygnacji udostępniany w każdym newsletterze oraz w każdym przesyłanym przez nas komunikacie handlowym. Użytkownik może również wysłać powiadomienie w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną, faksem, listownie) do spółki Zalando odpowiedzialnej za konkretny newsletter. W przypadku usług, dla których dostępne są centra preferencji (takich jak Lounge by Zalando i sklep Zalando), z subskrypcji newslettera można zrezygnować również z poziomu takiego centrum.

 • Treści te możemy przekazywać podmiotowi odpowiedzialnemu za dany temat, na przykład naszym partnerom lub producentom.
 • Korzystając z fakturowania elektronicznego, Zalando ma na celu zwiększenie automatyzacji i obsługi
  faktur oraz przyspieszenie procesów, optymalizację kosztów i czasu, a także tworzenie faktur w oparciu
  o udostępnione dane i wyraźną akceptację.
 • Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych.
 • Jeżeli dana usługa obsługuje tę funkcję, użytkownik może w dziale Moje preferencje dopasować i odwołać zgody na otrzymywanie newsletterów lub innych powiadomień.
 • Dzięki tej technologii możemy przedstawiać użytkownikowi produkty i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na danych urządzenia i danych dostępu (przykładowo reklama wynikająca z faktu, że w ostatnich dniach użytkownik oglądał wyłącznie odzież sportową).

4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli – ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego. Sprawdź naszą Politykę Prywatności i dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy dane. W związku z naszymi usługami prezentujemy informacje oraz oferowane produkty Zalando w oparciu o zainteresowania użytkowników. Niezależnie od tego, czy użytkownik zapisze się na newsletter, może otrzymywać od nas ograniczoną liczbę indywidualnie dobranych produktów polecanych, ankiet oraz próśb o dodanie recenzji produktu. Zgodnie z przepisami przy ustalaniu indywidualnie dobranych produktów polecanych najczęściej wykorzystujemy dane dotyczące poprzednich zamówień.

Opiekę informatyczną serwisu i jego dostępność 24/7

Naszym celem jest opracowanie maksymalnie atrakcyjnej oferty dla użytkownika oraz prezentowanie reklamy odpowiadającej jego obszarom zainteresowań. Jednak taka optymalizacja on-site umożliwia nam wyświetlanie użytkownikowi najpierw takich treści i funkcji, które będą dla niego ciekawsze. Optymalizacja on-site jest realizowana automatycznie przez nasze systemy, które rozpoznają, że użytkownicy wielokrotnie wyświetlają produkty i treści z określonych kategorii. W celu personalizacji zakupów w sklepie Zalando wykorzystujemy dane urządzenia i dane dostępu, które zapisujemy w celu analizy korzystania z serwisu.

 • Dostępne są również newslettery powiązane z konkretnymi usługami, stanowiące ich część integralną.
 • Ponadto w tym celu otrzymujemy także od naszych zewnętrznych partnerów w zakresie reklamy informacje i statystyki demograficzne (np. wiek, płeć, region), dane urządzenia i dane dostępu oraz zainteresowania naszych użytkowników.
 • Jeżeli użytkownik za pomocą przewidzianych do tego celu funkcji przekaże nam zawiadomienia skierowane do innych użytkowników (np. opinie o produktach), możemy je opublikować w ramach naszych usług.
 • Jeżeli zatem poniżej używamy określenia „Zalando”, „my” lub „nas”, dotyczy to każdorazowo podmiotów odpowiedzialnych Grupy Zalando.

W innych usługach należy wyłączyć analizę internetową lub analizę aplikacji. Jeżeli dana usługa obsługuje tę funkcję, użytkownik może w dziale Moje preferencje dopasować i odwołać zgody na otrzymywanie newsletterów lub innych powiadomień. Ponadto w każdym newsletterze znajduje się także odpowiedni odnośnik do wypisania się. W sklepie Zalando użytkownik może uzyskać informacje pocztą elektroniczną na ceny ropy odbijały się, ale nie długie temat dostępności poszukiwanych przez niego artykułów. Jeżeli uczestnik bierze udział w oferowanej przez Zalando akcji promocyjnej (np. konkurs) lub ankiecie (np. ankiety dotyczące zadowolenia klientów w ramach badań rynkowych), prosimy go o podanie informacji o jego osobie. Pierwsze trzy znaki adresu IP są z reguły przypisane do określonego regionu lub określonego dostawcy usług internetowych.

ZalandoOświadczenie o ochronie danych

Na podstawie różnych informacji agencje informacyjne wyliczają tak zwaną wartość ratingową, która uwzględnia między innymi istniejące już zobowiązania płatnicze i ew. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez zewnętrzne agencje informacyjne (np. gdy wywiadownie podają nam informacje o niezrealizowanych zobowiązaniach płatniczych). Na swoim koncie klienta w dziale „Moje zamówienia”, „Moje zwroty” i „Moje adresy” użytkownik może w każdej chwili zobaczyć istotne dane dotyczące swoich zakupów. Istnieją jednak także usługi, w przypadku których przetwarzamy dane użytkowników inaczej lub w ramach specjalnych celów. Może to wynikać z rodzaju usługi lub wymogów specyficznych dla danego kraju. Jeżeli odnosimy się do takich przypadków (czyli „odstępstw od przypadku standardowego”), stosujemy określenie „specyficzne dla usługi” lub „specyficzne dla kraju”.

Zgodnie z tymże aktem prawnym, może być to spółka handlowa, a także podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, która jest kontrolowana przez oddzielną jednostkę, nazywaną podmiotem dominującym. Spółki zależne to odrębne byty, choć oczywiście spółka dominująca z reguły ma znaczny wpływ na ich działalność, w tym zajmowane w zarządzie miejsca. Podmioty zależne mogą mieć niezależne zobowiązania, aktywa i ład korporacyjny, a wszelkie transakcje między spółką zależną a spółką dominującą muszą być rejestrowane.

3 Jakie dane są zapisywane w związku z moim kontem klienta?

Pracownicy ci mogą wykorzystywać zablokowane dane wyłącznie do zdefiniowanych wcześniej celów (np. w razie kontroli podatkowej w celu przedłożenia w urzędzie skarbowym). Informujemy, że dane wykorzystywane w ramach retargetingu są niezbędne także do innych celów (łącznie z udostępnianiem naszych usług). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć przetwarzanie swoich danych w celu analizy korzystania.

Agent nieruchomości tłumaczy, dlaczego posiadanie domu nie jest najlepszym sposobem na budowanie bogactwa

Oczywiście mimo personalizacji zakupów użytkownik ma dostęp do wszystkich treści. Jednak dzięki personalizacji zakupów treści interesujące danego użytkownika złoto i srebro: czas na pozbycie się emocji pojawiają się wcześniej. Zalando przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych.

Nieco szerszy katalog jednostek powiązanych dotyczy jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostki, w których spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale to jednostki, których udziały zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, tak aby trzymać je przynajmniej w okresie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Oba projekty dyrektyw przejdą teraz do fazy negocjacji między państwami członkowskimi.

Przykładowo nowe rozwiązania prawne lub techniczne oraz nowoczesne modele biznesowe i usługi mogą nieść ze sobą nowe cele przetwarzania. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych oraz agencjami informacyjnymi następuje w sposób specyficzny dla kraju, aby uwzględnić uwarunkowania i wymogi specyficzne dla danego kraju. Znajdują się informacje o zewnętrznych dostawcach usług płatniczych, a w dziale Informacje specyficzne dla krajów można znaleźć informacje o tym, z jakimi zewnętrznymi firmami windykacyjnymi współpracujemy w danych krajach. Ci partnerzy w zakresie reklamy wykorzystują zarejestrowane dane, aby określić, z jakim prawdopodobieństwem użytkownik należy do zdefiniowanej przez nas grupy docelowej i uwzględnić to przy wyborze ogłoszeń reklamowych na powierzchniach reklamowych udostępnianych w serwisach reklamowych online. Retargeting umożliwia nam prezentowanie reklamy, która może być interesująca dla użytkownika, a także pomiar efektywności i zasięgu środków reklamowych, jak również weryfikację rozliczeń naszych partnerów w zakresie reklamy za realizowane kampanie.

W ramach naszych usług możemy także oferować użytkownikom możliwość zarejestrowania się u nas bezpośrednio przy użyciu swojego konta w serwisach społecznościowych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tej funkcji, najpierw zostanie przekierowany do oferty określonego serwisu społecznościowego. Tam zostanie poproszony o zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Następnie określony serwis społecznościowy informuje użytkownika o tym, jakie dane zostaną nam przekazane (np. profil publiczny, lista znajomych, adres e-mail oraz aktualne miejsce zamieszkania) i prosi o potwierdzenie. W oparciu o przekazane dane tworzymy konto klienta dla danego użytkownika, przy czym przykładowo nie zapisujemy oczywiście listy jego znajomych. Nie istnieje żadne inne, trwałe powiązanie między kontem klienta a kontem użytkownika w serwisie społecznościowym.

W roku 2011 firma uzyskała obrót na poziomie pół miliarda euro, przy czym bilans oscylował na blisko 60 milionów euro strat. Zalando zyskiwało na uwadze konsumentów dzięki krzykliwym spotom telewizyjnym, których koszt wynosił wiele milionów euro. Z powodu dużych strat firma postanowiła ograniczyć wydatki na reklamy do 5 milionów miesięcznie[2].

W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów. Jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostkami zależnymi (w sposób samodzielny lub poprzez wyznaczone osoby), co oznacza, że posiada wpływ na ich politykę operacyjną i finansową w celu osiągania korzyści ekonomicznych.

Jednak w przypadku czytania niniejszego oświadczenia o ochronie danych od początku do końca, mogą pojawić się powtórzenia. Przykładowo wszystkie informacje o specyficznym dla danego kraju przetwarzaniu danych zebraliśmy w jednym rozdziale i zawsze odsyłamy do tego rozdziału, gdy jest mowa o specyficznym dla danego kraju przetwarzaniu danych. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprawdzić gdzie i w jaki sposób są one przechowywane. Prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych.

Jeżeli jesteśmy zobligowani przez decyzję urzędów lub sądów lub w celu ścigania prawnego lub karnego, podajemy dane użytkownika w razie potrzeby organom ścigania karnego lub innym podmiotom trzecim. Taka personalizacja zakupów stanowi integralną część newslettera sklepu Zalando. W dowolnej chwili użytkownik może sprzeciwić się personalizacji, zmieniając ustawienia w sekcji „Preferencje plików cookie” w witrynie internetowej Zalando. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera sklepu Zalando, można skorzystać z linku zawartego w każdej wiadomości e-mail z newsletterem. Czasami użytkownik może otrzymać wiadomość e-mail z przypomnieniem także wówczas, gdy pozostawi w koszyku produkty, nie przechodząc do kasy. Aby nie otrzymywać tego rodzaju powiadomień, można wybrać takie ustawienia w swoich preferencjach po zalogowaniu się do swojego profilu i usunięciu zaznaczenia pola wyboru „Powiadomienia o produktach” w kategorii „Moje Newslettery”.

Ponadto od operatorów określonych serwisów społecznościowych otrzymujemy dane serwisu społecznościowego. Współpraca z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi następuje w sposób specyficzny dla kraju, aby uwzględnić uwarunkowania i wymogi specyficzne dla danego kraju. W dziale Informacje specyficzne dla krajów można znaleźć informacje o tym, w których krajach współpracujemy z jakimi zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. Uwzględniamy przy tym w szczególności zagregowane, pseudonimizowane lub zanonimizowane dane zakupów, wyszukiwań, dane dotyczące zainteresowań oraz demograficzne dane profilu, a także dane urządzenia i dane dostępu. Zalando posiada profile w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach regularnie publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje produktów.

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR